nina_gjersoyenAdvokat Nina Gjersøyen

Stilling:
Telefon:
E-post:
Språk:
Utdannelse:
Advokat:

Advokat
21 51 20 50
gjersoyen@blco.no
Norsk og engelsk
Cand.jur.: 1986
1989


Fagfelt:

Strafferett
Barne- og familiesaker
Barnevernsaker
Barnebortføring
Menneskehandel
Bistandsadvokat
Testament og ektepakt
Separasjon og ektefelleskifte
Dødsbo
Dyrevelferd/hundelov
Vegtrafikk (tap av førerkort)
Passlov
Våpenlov (våpenkort)
Lotterilov
Vergemål (hjelpeverge)


Yrkeserfaring:

1986: Cand. jur
1986-1987: Advokatfullmektig, Oslo
1987-1989: Politifullmektig, Gudbrandsdal politidistrikt
1989: Advokatbevilling
1989-1990: Politifullmektig, Follo politidistrikt
1990-1996: Politiadjutant, Romerike politidistrikt
1996-1998: Justisdepartementet
1998-2002: Politiinspektør, leder, retts- og påtaleenheten, Kongsvinger politidistrikt
2003-2007: Oslo kommune, juridisk kontor, Barne- og familieetaten
2008: Kommuneadvokaten i Bærum
2008-2012: Oslo kommune, juridisk kontor, Barne- og familieetaten
2013: Advokat

< tilbake

Burkeland, Lång & Co advokatfellesskap   |   Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo   |   Tlf: 21 51 20 50   |   Fax: 21 51 20 51   |   E-post: post@blco.no
Design og utvikling av Goldspot